‘Spektakelcultuur in de Lage Landen’ Themanummer van het ‘Tijdschrift voor Mediageschiedenis’

Historisch onderzoek naar vormen van spektakelcultuur zoals bioscopen, circussen, musichalls, theaters, concertzalen, opera’s, variététheaters, volkshuizen en andere gelegenheden is doorgaans disciplinegebonden. Media- en cultuurhistorici, letterkundigen, theaterwetenschappers, filmwetenschappers, communicatiewetenschappers, muziekwetenschappers, danswetenschappers […]

Read Article →