IMS OP HET ETMAAL COMMUNICATIEWETENSCHAP 2016

Op 4 en 5 februari 2016 vond in Amsterdam het jaarlijkse congres “Etmaal van de Communicatiewetenschap” plaats. Communicatieonderzoekers uit Nederland en Vlaanderen komen hier samen om verschillende topics voor te stellen en te bespreken. Het thema van dit jaar was CLOSER: CONNECTING THROUGH INTIMATE COMMUNICATION TECHNOLOGIES. Het congres was uiteraard niet compleet zonder het Instituut voor Media Studies. Hieronder volgt een kort overzicht van wie en wat er zoal te zien was (enkele afbeeldingen linken door naar verdere informatie) met onderzoek vanuit het Instituut voor Media Studies.

Joyce Koeman presenteerde “Let op je woorden! Citétaal in reclame is ‘vies’ belangrijk voor Limburgse jongeren”. Haar collega’s waren Stefania Marzo en Nives Schoofs. Hun onderzoek kwam tot de bevinding dat ondanks stereotypen cités toch positieve reacties oproepen bij reclame.

titelslide Joyce Koeman

Tim Smits presenteerde “That’s an ad? Recognition of TV and website advertising from age 5 to 11 and the effect of disclosure cues”. Zijn co-auteurs waren Ini Vanwesenbeeck (Universiteit Antwerpen) en Sanne Opree (Erasmus Universiteit Rotterdam). Samen onderzochten ze de mate waarin kinderen tussen 5 en 11 reclame herkennen, zowel op televisie als op het internet. Daaruit bleek dat reclameherkenning op tv veel beter gaat dan op het internet. Bovendien verbeterde de herkenning van internetreclame niet zo sterk naarmate kinderen ouder zijn.

titelslide Tim Smits

Hanne Vandenberghe presenteerde “Consumeert de Vlaamse televisienieuwskijker divers?”. Dat deed ze samen met collega’s Leen d’Haenens en Baldwin Van Gorp. Ze kwamen tot de conclusie dat de publieksdiversiteit overeenstemde met de inhoudsdiversiteit aan onderwerpen van het nieuws.

TitelslideVandenberghe

 Aurélie De Waele presenteerde “Verbal and nonverbal cues in audiovisual crisiscommunication messages”. An-Sofie Claeys was haar co-auteur. Aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse van verschillende audiovisuele crisiscommunicatieboodschappen toonde het onderzoek aan dat gaze aversion, trunk movements, speech errors, speech hesitations en speech pauses belangrijke non-verbale cues zijn in audiovisuele crisiscommunicatie. Daarnaast zouden die cues sterk samenhangen met de crisiscommunicatievorm.

Presentatie Aurelie

Goele Aerts presenteerde “How much to spread on your slice of bread? Suggested portion size and the type of bread spread affecting children’s consumption”. Haar co-auteur was Tim Smits. Ze kwamen tot de bevinding dat de gesuggereerde portie broodbeleg op verpakkingen kinderen beïnvloedt wanneer die zelf hun boterham beleggen. Er is onvoldoende geweten over hoe ouders en kinderen interageren met subtiele marketingtactieken en de rol van verpakking als marketingtool mag niet onderschat worden. Ouders en leerkrachten zouden kinderen meer ondersteuning moeten bieden over gepaste portiegroottes.

Titelslide Goele

Thomas Frissen presenteerde “Explorative trend analysis of Islamic State’s propaganda machine”. IMS’er Leen d’Haenens was zijn co-auteur. Aan de hand van een trend analyse van het propaganda tijdschrift van IS kwam het onderzoek tot twee verassende tendensen. Ten eerste bleek het tijdschrift het Kalifaat meer politiek als religieus te rechtvaardigen. Daarnaast werd het Westen steeds meer gedehumaniseerd, waarbij men het Westen voorstelde als een onmenselijke vijand die bestreden moet worden. Vervolgstudies zullen bijgevolg uitdiepen in welke mate deze propaganda van IS ook effectief leidt tot een antiwesters gedachtengoed of zelfs antiwesters gedrag.

Lars de Wildt presenteerde samen met Stef Aupers “Playing made me realize that I was the ‘a’-word, Forum discussions of religious worldviews in video games”. Ze vonden dat vele gamers, door middel van discussies op internetfora, de religieuze narratieven en symboliek in games op een inhoudelijke en serieuze manier met elkaar bespraken. Voor sommige van hen bleken de games zelfs een invloed te hebben uitgeoefend op hun eigen wereldbeeld en religieuze overtuigingen.

Titelslide Lars de Wildt

Bart Vyncke presenteerde “Working longer: punishment or opportunity? Using frames and counterframes in organizations’ internal communication”. IMS’er Baldwin Van Gorp werkte hier aan mee. De studie toonde aan dat er verschillende deproblematiserende counterframes nuance kunnen brengen in het debat rond langer werken als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd. Die deproblematiserende perspectieven worden echter niet door alle medewerkers geaccepteerd. Wie zich sterk betrokken voelde bij de verhoging van de pensioenleeftijd vond geen enkel counterframe significant geloofwaardiger dan de problematiserende frames. Bijgevolg zal het dus moeilijk zijn om enkel via communicatie hun mening te nuanceren.

Titelslide Vyncke

Maja Keldermans presenteerde “You’re the fun to my food: the effectiveness of fun food packaging to promote healthy food with children”. Ze deed dit samen met Tim Smits en Evy Neyens. Het onderzoek kwam tot de bevinding dat fun food packaging een effectieve strategie blijkt om een positieve attitude ten aanzien van verpakking bij kinderen te bewerkstelligen en dit zowel voor een ongezond als gezond voedingsproduct. Bovendien blijkt de attitude ten aanzien van de verpakking een significante voorspeller te zijn voor pester power en aankoopintenties. Gezien het aantal kinderen dat kampt met obesitas gedurende de laatste jaren enkel toeneemt, is het zinvol om het gebruik van deze techniek verder te onderzoeken en dit voornamelijk voor gezonde voedingsproducten.

 Maja titelslide.PNG

Anna Berbers presenteerde “Social networks and identification processes: The case of Moroccan second-generation in The Netherlands and Belgium”. Haar co-auteurs waren Leen d’Haenens en Joyce Koeman. De resultaten toonden aan dat een meer inclusieve definitie van wat het betekent om Nederlands of Belgisch te zijn van belang is voor het handhaven van een positief zelfbeeld voor etnisch-culturele minderheidsgroepen. Vooral voor Marokkaanse minderheidsgroepen omdat zij zich zeer sterk identificeren met hun nationaliteit en zij daarvoor gevoeliger zijn voor uitsluiting en stigmatisatie.

Titelslide Anna Berbers

Rob van Roy presenteerde samen met Bieke Zaman “Looking at gamification in education through a motivational lens: an explorative study”. Het onderzoek vond dat er meer naar intrinsiek motiverende vormen van gamification moet worden gekeken, aangezien het bleek dat extrinsiek motiverende gamification mensen ongemotiveerd kan achterlaten. Daarenboven toonde de resultaten aan dat de ervaringen met en de evaluatie van een gamified platform sterk individualistisch is. Tot slot raadt de studie aan dat de huidige focus in gamification onderzoek breder zou moeten worden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s