Smartphones en tablets verrijken de online ervaringen van kinderen

NCGM_infographic_finalreport-1Het nieuwe Net Children go Mobile rapport presenteert de resultaten van interviews en focus groepen met kinderen, ouders, leerkrachten en jeugdwerkers in België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Portugal, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Draagbare toestellen zoals tablets en vooral smartphones verrijken de online ervaringen van kinderen, al blijft er discussie over de uiteindelijke impact hiervan. Hoewel ouders en leerkrachten het gebruik van mobiele toestellen vaak inperken, zijn de jongeren zelf erg positief over deze nieuwe toestellen die het hen gemakkelijker maken om onderling te communiceren, informatie op te zoeken en hen een bredere waaier aan mogelijkheden aanreiken om hun interesses online te delen en op te volgen.

Maar het gemak waarmee kinderen nu online kunnen is meteen ook een nadeel van deze toestellen. De meesten zijn ervan overtuigd dat een smartphone hun sociaal leven en sociale interacties bevordert, maar tegelijkertijd vermelden veel kinderen dat ze het vervelend vinden om constant beschikbaar te moeten zijn voor hun vrienden en zijn ze soms erg afgeleid zijn door de constante stroom aan meldingen die binnen komt, bijvoorbeeld tijdens het maken van hun huiswerk. Sommigen geven toe dat de smartphone ervoor heeft gezorgd dat ze nu minder tijd spenderen aan andere ‘offline’ hobby’s en interesses. Een andere veelgehoorde ergernis zijn vrienden of klasgenoten die tijdens gezamenlijke activiteiten meer bezig lijken te zijn met het versturen van boodschappen naar niet-aanwezige personen, wat leidt tot uitspraken als ‘dan had je even goed thuis kunnen blijven’. Op dit vlak zijn kinderen niet eens zo verschillend van volwassen.

Jongeren geven zelf ook aan dat deze mobiele toestellen bepaalde (nieuwe) risico’s met zich meebrengen. Nu de communicatie sneller en intensiever verloopt, neemt ook de snelheid waarmee anderen antwoorden en reageren toe. Helaas niet altijd zonder eerst goed na te denken over de inhoud van de boodschap. Omwille van het kleine formaat zijn deze toestellen altijd voorhanden, waardoor het sneller gebeurt dat er ‘per ongeluk’ een ‘belachelijke’ foto of een ‘beschamend’ filmpje wordt gemaakt, dat vervolgens zonder veel moeite met anderen wordt gedeeld. Dit kan een behoorlijke impact hebben op de onderlinge relaties met vrienden. Daarnaast zijn er verschillende voorbeelden van incidenten waarbij de draagbaarheid van de toestellen het makkelijker maakt om elkaars toestel af te pakken en ongepaste berichten te versturen rechtstreeks vanuit de account van de eigenaar, of berichten op een onbeleefde manier te beantwoorden in naam van de eigenaar.

Met andere woorden, de komst van mobiele toestellen zoals smartphones en tablets zorgt ervoor dat jongeren met meer zaken rekening moeten houden en extra aandacht moeten besteden aan de mogelijke risico’s. Het vraagt bijkomende inspanningen om negatieve ervaringen te vermijden. Iets wat jongeren bovendien behoorlijk vaak vermelden, behalve de zogenaamde ‘verborgen’ onkosten voor apps, is het risico op verlies of diefstal van het toestel. Voor sommige kinderen kan het stresserend zijn om constant zorg te moeten dragen voor een duur toestel.


Voor meer informatie:

Het Net Children go Mobile project wordt mede gefinancierd door het Safer Internet Programma , dat als doel heeft om aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden te onderzoeken op welke manier de opkomst van mobiele toestellen zorgt voor veranderingen in internettoegang en –gebruik, en welke impact dit heeft op blootstelling aan online risico’s. Meer specifiek gaan we na of jongeren nu meer of minder, of op een andere manier te maken hebben met online risico’s. Net Children go Mobile heeft daartoe 55 focusgroepen georganiseerd (N=219) en 107 interviews met kinderen, 40 focusgroepen (N=180) en 44 interviews (N=50) met volwassenen (ouders, leerkrachten, jeugdwerkers) in de negen deelnemende landen. Voor België werd Net Children go Mobile mede ondersteund door het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Deelnemende landen: België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Portugal, Roemenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk

Voor het volledige rapport ‘European children and their carers’ understanding of use, risks and safety issue relating to convergent mobile media’, zie:
http://www.netchildrengomobile.eu/reports/

Contactpersonen (Instituut voor Mediastudies, KU Leuven)
Prof. dr. Leen d’Haenens: http://soc.kuleuven.be/web/memberitem/4/8/eng/78
Sofie Vandoninck: http://soc.kuleuven.be/web/memberitem/4/8/eng/248

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s