Vrouwen halen nieuwsdrempels niet

Onderzoekers: Hanne Vandenberghe, Leen d’Haenens en Baldwin Van Gorp

Voor elke vrouw komen er vier mannen voor in de Vlaamse televisiejournaals en kranten. In online nieuwssites is dat één tegen vijf. Bovendien krijgen vrouwen vooral het woord bij “vrouwelijke” nieuwsthema’s, zo blijkt uit diverse inhoudsanalyses aan het Instituut voor Mediastudies.

Mannen komen viermaal meer voor dan vrouwen in het Vlaamse nieuws. Op zich is dit geen verrassend resultaat. Talrijke (inter)nationale onderzoeken tonen aan dat vrouwen systematisch minder dan mannen in nieuwsverhalen opduiken. Dit resultaat wordt nu ook in Vlaanderen bevestigd door inhoudsanalyses bij de televisiejournaals van 19u op VTM en VRT, de vijf populairste Vlaamse kranten (Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Standaard en Het Belang van Limburg) en twee online nieuwssites (hbvl.be en hln.be). De man-vrouwverhouding is zo goed als stabiel in al deze nieuwsmedia. De commerciële omroep VTM geeft wel iets meer vrouwen een stem dan de publieke omroep VRT, net als publiekskranten dit iets meer doen dan kwaliteitskranten. De verschillen zijn echter minimaal en niet significant.

Hanne Vandenberghe (Instituut voor Mediastudies) legt uit: “Vrouwen komen weinig en eerder stereotiep voor in het nieuws. Vrouwen komen systematisch meer aan bod in zogenaamd zachte thema’s als onderwijs en welzijn, en nauwelijks in harde nieuwsverhalen zoals economie.” Ook dat ligt in de lijn met eerder onderzoek. De Vlaamse journalist brengt dus anno 2012 vrouwen eerder in de verwachte verhalen aan bod. “We kunnen uit deze inhoudsanalytische studie echter niet afleiden of er minder vrouwelijke nieuwsvrouwen beschikbaar zijn of journalisten minder snel een vrouw opbellen om hun nieuwsverhaal te duiden,” aldus Hanne Vandenberghe.

Een aanvullende kwalitatieve casestudie in vier Vlaamse kranten (Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Morgen en De Standaard) analyseert de aanstelling van Catherine De Bolle als eerste vrouwelijke politiebaas. In zowat alle artikelen werd de nadruk gelegd op het vrouw-zijn van Catherine De Bolle. Dit vrouw-zijn wordt benaderd vanuit verschillende oogpunten: het functioneren van een vrouw in een mannenwereld, het combineren als vrouw van een topfunctie met haar moederrol, en tot slot de voorbeeldfunctie die Catherine De Bolle heeft. Enkele krantenjournalisten vroegen haar daarnaast expliciet hoe ze haar nieuwe job hoopte te combineren met haar gezinsleven. Dit wijst op een genderstereotype over de combinatie van carrière en gezin als vrouw.

“Het gaat natuurlijk slechts over één case, maar het geeft een indicatie dat vrouwen ook in de Vlaamse pers eerder met het gezinsleven worden geassocieerd. Hoewel we natuurlijk geen vergelijkende case hebben van een man in een topfunctie”; nuanceert Hanne Vandenberghe.

Deze studie werd uitgevoerd op basis van een steekproef uit 2012 in opdracht van Steunpunt Media. De resultaten werden gepubliceerd in het rapport over genderdiversiteit in de Vlaamse nieuwsmedia. Het volledige rapport is te raadplegen op www.steunpuntmedia.be.

Contact:

·     Hanne Vandenberghe, Instituut voor Mediastudies, tel: 016/32 32 29, e-mail: hanne.vandenberghe@soc.kuleuven.be

·     Professor Leen d’Haenens, Instituut voor Mediastudies, tel: 016/32 36 20, e-mail: leen.dhaenens@soc.kuleuven.be

·     Professor Baldwin Van Gorp, Instituut voor Mediastudies, tel: 016/32 31 79, e-mail: balwin.vangorp@soc.kuleuven.be

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s